Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen

Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen består af 9 medlemmer. Følgende institutioner indstiller hver et medlem: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Akademirådet. Den til enhver tid siddende Ambassadør i Athen er født medlem. Bestyrelsen udpeger formanden af sin midte.

Medlemmer:

Tidl. direktør Per Kristian Madsen
Nationalmuseet
(Formand)
Repræsenterer Nationalmuseet

Professor, dr.phil. Marianne Pade
Aarhus Universitet
(Næstformand)
Repræsenterer Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. Jesper Majbom Madsen
Syddansk Universitet, Odense
Repræsenterer Syddansk Universitet

Lektor, dr.phil. Jane Fejfer
Københavns Universitet
Repræsenterer Københavns Universitet

Billedkunstner Leif Kath
Repræsenterer Akademirådet

Pædagogisk leder Anne Bisgaard Vase
Odder Gymnasium
Repræsenterer Undervisningsministeriet

Professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen
Københavns Universitet
Repræsenterer Uddannelses- og Forskningsministeriet

Museumsdirektør, mag.art. & merk.d.
Anne Højer Petersen
Repræsenterer Kulturministeriet

Ambassadør Klavs A. Holm
Den Danske Ambassade i Athen
Repræsenterer Danmark i Grækenland