Feltprojekter

Instituttet bedriver arkæologisk felt-forskning og formidler tilladelser til forskere tilknyttet de videnskabelige miljøer i Danmark. Felt-forskning er typisk arkæologiske udgravninger, survey eller opmålinger, der forsøger at besvare historiske spørgsmål eller skabe større klarhed om givne problemstillinger i vores kulturhistorie.
Projekterne rapporterer til de græske myndigheder på årlig basis og bliver løbende formidlet via hjemmesider og andre populærvidenskabelige medier.

Egentlig videnskabelig publikation sker i bogform (trykt såvel som elektronisk) eller som større artikler, oftest i Instituttets publikationsserier.

I underkategorierne kan man læse om de forskellige projekter samt om tidligere, afsluttede projekter.

Læs mere om ansøgningsprocedure for tilladelse til arkæologisk feltarbejde HER

Kristina Winther-Jacobsen præsenterer DIAs arkæologiske projekter og rammerne for de danske arkæologiske projekters arbejde i Grækenland på Carlsbergkonferencen i januar 2016