Ophold

Gæsteboliger

Instituttet råder over to gæsteboliger: Gæstehuset i Herefondosgaden nr. 12 i Plaka er nabo til Instituttet. Den har to store dobbeltværelser og en suite (soveværelse og arbejdsværele), alle med eget badeværelse. Derudover er der fælles et veludstyret køkken og en opholdsstue med et lille bibliotek. Gæstelejligheden i Maggina 1 ligger 3 minuters gang fra metrostationen Neos Kosmos. Bygningen er lige blevet sat i stand, og foreløbigt er der en stor lejlighed med 4 rummelige stipendiatværelser, stort fælles spisekøkken, opholdsstue, 2 badeværelser samt stor tagterrasse.

Bemærk venligst, at Instituttet ikke kan tilbyde at huse hverken børn eller husdyr i nogen af gæsteboligerne.

Gæstehuset i Herefondosgaden nr. 12 er desværre ikke egnet som bolig for gangbesværede. Gæstelejligheden i Maggina 1 ligger på første sal uden elevator.

Se priser for gæsteboligernes værelser samt instituttets kontonummer her

Ansøgning om ophold

Ophold kan søges af forskere og studerende med et projekt inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner, samt af kunstnere. Der er desuden stipendier til gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur.
Instituttet ser gerne, at forskere ansøger om længerevarende ophold.
Ligeledes kan studerende tildeles længerevarende ophold mod, at ansøgeren går til hånde på Instituttet efter aftale f.eks. i forbindelse med arrangementer og lignende.

Finansieringen af opholdet ud over det tildelte stipendium påhviler ansøgeren.

Instituttet har to fast ansøgningsfrister: 20. februar for ansøgninger vedr. efteråret (1. september – 31. januar) og 20. september for ansøgninger vedr. foråret (1. februar – 31 juli). Gymnasielærere har dog mulighed for at søge til begge perioder til begge frister. Ansøgningen fremsendes elektronisk med bilag i en samlet pdf-fil til: birgit.olsen@diathens.gr

Der anvendes tre ansøgningsskemaer, som kan downloades nedenfor eller rekvireres fra Det Danske Institut i Athen. Modtagelse af ansøgning bliver bekræftet pr. e-mail. Det fremgår af vejledningsteksten på ansøgningsskemaet, hvilke ansøgningsmuligheder forskellige typer ansøgere har. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt og ikke overholder de anførte krav, vil ikke blive taget i betragtning.

Opslag og ansøgningsskemaer findes på denne side.
Svar på ansøgninger for efteråret kan normalt forventes i slutningen af april eller starten af maj, mens svar på ansøgninger for foråret kan forventes i slutningen af november.

Rapport

Alle der tildeles ophold skal aflægge rapport om opholdets forløb senest en måned efter endt ophold. Rapporten sendes i elektronisk form til Det Danske Institut i Athen til denne mail: birgit.olsen@diathens.gr. Rapporten offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden. Se tidligere rapporter her.

Faciliteter

Der findes et flygel i Instituttets foredragssal, men instituttet råder ikke over atelier. Dog hjælper vi gerne med at finde egnede lokaler ude i byen. Ansøgere, der har behov for atelier el. lignende, bedes anføre det ved ansøgning eller så hurtigt som muligt efter eventuel meddelelse om tildelt ophold. Det er muligt at søge om mindre beløb til dækning af omkostning til leje af atelier, som udbetales mod lovlig kvittering.

Stipendiater ved Det Danske Institut kan få introduktionsskrivelser til biblioteker i Athen.

Leje for egen regning uden ansøgning

Nåede du ikke ansøgningsfristen, eller har du et spontant opstået behov for et kortere ophold i Athen? Det er altid muligt at henvende sig til Instituttets booking-ansvarlige Niki Bouras for at høre om der skulle være et ledigt værelse. Vi giver normaltvis ikke ophold af under en uges varighed. Se priser ovenfor.
Vi har i efterårsperioden især ledig kapacitet i december 2018 og januar 2019.

Der henvises endvidere til muligheden for at søge stipendieophold på Det Danske Institut i Rom.

Stort dobbeltværelse i Herefondos 12

Håndbibliotek og opholdsstue i Herefondos 12

Opholdsstuen i Maggina 1


Værelse i Maggina 1


Maggina 1 i Neos Kosmos