Έρευνες Πεδίου

Το Ινστιτούτο διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες πεδίου και διευκολύνει τους ερευνητές που συνδέονται με την επιστημονική κοινότητα στη Δανία στην έκδοση των σχετικών αδειών. Ο όρος «έρευνα πεδίου» αναφέρεται συνήθως σε αρχαιολογικές ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες που επιδιώκουν να απαντήσουν ιστορικά ερωτήματα ή να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα στην πολιτιστική μας ιστορία.

Εκθέσεις για τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου δίνονται στις ελληνικές αρχές από τους επικεφαλής των ερευνών σε ετήσια βάση, ενώ τα ευρήματα των ερευνών γνωστοποιούνται σε ιστοσελίδες και άλλα δημοφιλή επιστημονικά μέσα.

Η ολοκληρωμένη επιστημονική δημοσίευση των ερευνών πραγματοποιείται με την έκδοση ενός βιβλίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) ή και περισσότερων βιβλίων που δημοσιεύονται στη σειρά εκδόσεων του Ινστιτούτου.

Στις υποκατηγορίες μπορείτε να διαβάστε για διάφορα ερευνητικά έργα σε εξέλιξη, όπως και για έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί.