Αρχεία & Συλλογές

Μινωικά και Μυκηναϊκά Σφραγίσματα

Στο Ινστιτούτο της Δανίας φυλάσσεται μια μεγάλη συλλογή από 724 Μινωικές και Μυκηναϊκές Σφραγίδες.. Η συλλογή ήταν δωρεά του Δρ. Eriκ Hallager, πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου. Είναι διαθέσιμη για μελέτη, κατόπιν ραντεβού, στο Ινστιτούτο, όπου και φυλάσσεται.

Το Αρχείο Δημήτρης Χριστοδούλου

Το Αρχείο Δημήτρης Χριστοδούλου είναι παρακαταθήκη της χήρας του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το αρχείο Χριστοδούλου περιέχει προσωπικά γράμματα, χειρόγραφα, φωτογραφίες, δημοσιευμένο και αδημοσίευτο υλικό, δίσκους βινυλίου, βίντεο και πολλά ακόμη. Το αρχείο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών και είναι διαθέσιμο για μελέτη κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Facade grafik vertikal