Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Οι παρακάτω φορείς της Δανίας διορίζουν από ένα μέλος: το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, και η Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Πρέσβης της Δανίας γίνεται αυτόματα μέλος του Συμβούλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο από τα μέλη του.

Μέλη

Per Kristian Madsen, πρώην Διευθυντής
Εθνικό Μουσείο της Δανίας
(Πρόεδρος)

Marianne Pade, Καθηγήτρια, D.Phil.
Πανεπιστήμιο του Aarhus
(Αντιπρόεδρος)

Jesper Majbom Madsen, Αναπληρωτής Καθηγητής, PhD
Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, Odense

Jane Fejfer, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, D.Phil.
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Birte Poulsen, Καθηγήτρια, mag. art.
Πανεπιστήμιο του Aarhus

Leif Kath, Καλιτέχνης

Anne Bisgaard Vase, Σύβουλος και καθηγήτρια
Λύκειο του Όντερ

Δρ. Anne Højer Petersen, Διευθύντρια

Klavs A. Holm, Πρέσβης
Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα