Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Οι παρακάτω φορείς της Δανίας διορίζουν από ένα μέλος: το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, και η Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Πρέσβης της Δανίας γίνεται αυτόματα μέλος του Συμβούλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο από τα μέλη του.

Μέλη

Professor, dr.phil. Marianne Pade
University of Aarhus
(Chairwoman)

Professor, ph.d. Jesper Majbom Madsen
University of Southern Denmark

Ass. prof. ph.d. Anders Holm Rasmussen
University of Copenhagen

Lektor, mag. art. Birte Poulsen
Aarhus Universitet

MAA, phd, Ass. prof. Anne Romme
The Royal Danish Academy

Pedagogical consultant Anne Bisgaard Vase
Odder Gymnasium

Post doc., Ph.d. Sophus Helle

Museum inspector, senior researcher, Ph.D. Anne Haslund Hansen
The National Museum

Ambassador to Denmark Per Fabricius Andersen