Guidetilladelse

Universitets- og gymnasielærere, der underviser i arkæologi, historie, oldtidskundskab, græsk eller lignende, kan opnå tilladelse til at vise rundt/undervise egne studerende på offentligt tilgængelige arkæologiske områder og museer i Grækenland. Dette kræver dog at de pågældende områder og museer adviseres i forvejen. Viser man en gruppe rundt uden at have indsendt den rette dokumentation kan man risikere at blive forhindret i sit forehavende af områdets vagtpersonale. At man forudgående har adviseret de pågældende arkæologiske områder og museer om en gruppes ankomst betyder ikke, at man automatisk har gratis adgang til området eller museet.

Proceduren til opnåelse af guidetilladelse er følgende:

•Det Danske Institut i Athen sender en ansøgning på græsk til det græske kulturministerium på det pågældende universitets eller gymnasiums vegne.

•Denne ansøgning skal vedlægges tre dokumenter som fremsendes som en samlet pdf fil til Det Danske Institut i Athen af det pågældende universitet eller gymnasium. Dokumenterne skal være på engelsk og stiles til: The Greek Ministry of Culture, samt udskrives på universitetets/gymnasiets brevpapir med rektors underskrift og skolens stempel på hvert enkelt dokument (digital underskrift godtages ikke).

Det drejer sig om flg. tre dokumenter:

1. Et brev fra universitetets/gymnasiets dekan/rektor (se eksempel) der bekræfter:
a) at lærer XX er ansat ved nævnte universitet/gymnasium
b) hvilket fag læreren underviser i
c) at læreren selv agter at guide X antal egne studerende/elever i X periode
d) at læreren ikke modtager ekstra honorar for at guide
Udskrives på universitetets/gymnasiets brevpapir med rektors underskrift og skolens stempel.

2. Et program i punktform over de arkæologiske områder og museer man agter at besøge (se eksempel) med angivelse af dato for hvert enkelt besøg. Andre ikke arkæologiske besøgsmål samt øvrige programpunkter bedes ikke anført. Udskrives på universitetets/gymnasiets brevpapir med rektors underskrift og skolens stempel.

3. En liste med de deltagende elevers navne, deres elevnummer (hvis skolen ikke benytter elevnumre, så numerér eleverne fortløbende, f. eks. 2.g1, 2.g2 etc.) samt fødselsdato (se eksempel). De sidsnævnte 2 oplysninger skal anføres i 2 adskilte kolonner ud for elevens navn med den engelske tekst (Student number, Date of Birth) øverst. Endvidere anføres de ledsagende læreres navne. Andre oplysninger som f.eks. adresser og telefonnumre bedes ikke anført. Udskrives på universitetets/gymnasiets brevpapir med rektors underskrift og skolens stempel.

De tre dokumenter skal være det Danske Institut i hænde senest en måned før rejsens påbegyndelse. Universitetsstuderende, som medbringer gyldig årskort/studiekort, og elever under 18 år kan opnå gratis adgang til offentlige museer og arkæologiske områder. Lærerne kan ansøge om frikort. Se yderligere oplysninger her

Der udstedes fra de græske myndigheders side ikke en fysisk guidetilladelse, som man kan medbringe. De pågældende steder vil derimod være informeret om gruppens ankomst. Det er derfor vigtigt, at de personer, der skal guide/undervise, medbringer legitimationskort med foto.

Instituttet står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger hvis det skulle være nødvendigt.

Har du husket:

3 dokumenter i alt: brev, program, elevliste

Alle 3 dokumenter udskrevet på skolens brevpapir

Alle 3 dokumenter underskrevet i hånden af rektor/dekan

Alle 3 dokumenter stemplet med skolens stempel

Alle 3 dokumenter (brev, program, elevliste) skal være DIA i hænde senest 1 måned før rejsens påbegyndelse