Direktør

Mogens Pelt (fra 1. september 2020)

Mogens Pelt er historiker fra Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet. Hans vigtigste forskningsfelter dækker Grækenlands moderne historie og statsdannelse, overgangen fra imperium til nationalstat i Det osmanniske Riges verden med særligt fokus på Sydøsteuropa, Anatolien og Det østlige Middelhav samt konkurrence og konflikt mellem stormagterne om indflydelse i regionen i de sidste 200 år.

I sin videste rækkevidde berør hans forskning spørgsmål, som angår forholdet mellem økonomi og politik inden for feltet globalisering, såkaldt backlash og de-globalisering.

I 2021-2023 vil han lede forskningsprojektet The Greek Revolution and European Republicanism, 1815-1830: Ideas of Nation, People and Citizenship in the Making of the Constitutional State (financieret af Danmarks Frie Forskningsfond).

Han er medlem af styrergruppen for Centre of the Study of Nationalism, Københavns Universitet, og er den ene af to ledere af centret The Many Ways in Modernity: South-eastern Europe and its Ottoman Roots ligeledes Københavns Universitet (finansieret af Carlsbergfondet).

Han har været Stanley J. Seeger Fellow ved the Program in Hellenic Studies at Princeton University (2008-9).

Han været gæsteforsker ved the Department of Near Eastern Studies, Princeton University (1999).

Hans blev dr.phil.i 2003 og fik sin ph.d.-grad i 1993.

Han er desuden kommet i Grækenland siden 1970erne og har boet og arbejdet der i længere perioder i de efterfølgende årtier.

Vicedirektør

Sanne Hoffmann, Vicedirektør (fra 1. oktober 2022)

Sanne Hoffmann er magister i klassisk arkæologi fra Københavns Universitet (2011) og ph.d. fra Århus Universitet (2019). Hun har været projektforsker og postdoc ved Antiksamlingen på Nationalmuseet, og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Hun har deltaget i flere arkæologiske feltprojekter, primært i Grækenland på de danske projekter i Piræus og Kalydon, men også på Cypern, i Italien, Ukraine og Danmark – både over og under vand. Sannes primære forskningsområde er græsk kult, med et særligt fokus på dedikationer og ritualer samt strukturering og brug af det hellige rum. Hun har netop publiceret sin ph.d.-afhandling: Between Deity and Dedicator: The Life and Agency of Greek Votive Terracotta Figurines. Sanne er også en del af projektet I Gudindens Bolig, der genskaber Athana Lindia-helligdommen på Rhodos i en virtuel rekonstruktion.

Archaeological advisor & Enbom Fellow

John Lund (fra 1. juli 2021)

Magister i klassisk arkæologi (1977) og Bachelor i Grækenlandsstudier (2013) fra Københavns Universitet, hvor han blev dr.phil. i 2016. – John Lund har siden 1997 været seniorforsker ved Antiksamlingen på Nationalmuseet og har deltaget i arkæologiske feltprojekter i Grækenland, på Cypern, i Tunesien og Tyrkiet.

Carlsberg Fellow

Christos Tsakas, Carlsberg Fellow (fra 1. juli 2019)

Christos Tsakas er historiker og Carlsberg-stipendiat ved Det Danske Institut i Athen. Hans vigtigste interesseområder er europæisk integration, studier af autoritære regimer og erhvervshistorie. Christos har en ph.d. fra University of Crete, og inden han flyttede til Athen, har han haft postdoktorstillinger i Berlin, Firenze og Princeton. Ηe er i øjeblikket medlem af rådgivende forsamling for samarbejdsprojektet ‘Online Compendium der deutsch – griechischen Verflechtungen’ (Free University Berlin / University of Athens). Som ekstern forsker ved Institut for Middelhavsstudier / FORTH i Rethymno iværksatte Christos et arkiv og et mundtligt historieprojekt, der dokumenterede græsk industrialisering efterkrigstidens. Hans artikler er publiceret i Business History, European Review of History and Historica, og for tiden afslutter han en bog om tysk-græske forhold i forbindelse med europæisk integration.

Carlsberg Fellow

Panagiotis Athanasopoulos, Carlsberg Fellow (fra 1. februar 2020)

BA (2005) i Arkæologi fra Thessali Universitet (2005) og MA (2008) i maritime arkæologi fra University of Southampton. Siden 2005 har Panagiotis Athanasopoulos været arkæologisk medarbejder og viceprojektleder af Zea Harbour Project i Piræus (DIA), og fra 2012 har han arbejdet som digital arkivar ved Agora-udgravningerne i Athen (ASCSA). I 2013 blev han viceprojektleder af Lechaion Harbour Project – et samarbejde mellem Undervandseforatet, DIA og Københavns Universitet under ledelse af Dr. B. Loven and Dr. D. Kourkoumelis. Derudover har han arbejdet på en række maritime og landbaserede projekter i Grækenland og udlandet.

Panagiotis’ primære forskningsfokus er antikke havne i det østlige Middelhavsområde, herunder samspillet mellem landskab, hav og havnekonstruktion/arkitektur. Han arbejder i øjeblikket på en interdisciplinær publikation af de dansk-græske udgravninger i Lechaion, Korinth med fokus på anvendelsen af træ i havnekonstruktionen.

Tidligere ansatte ved Instituttet

Tidligere leder af udgravningerne i Kalydon, dr.phil. Søren Dietz: Direktør 1992-97.
Lektor, PhD. Mogens Pelt, Københavns Universitet: Seniorstipendiat (SHF) 1993-96.
Museumsdirektør, PhD Sanne Houby-Nielsen, Medelhavsmuseet, Stockholm: Seniorstipendiat (Carlsbergfondet) 1994-95.
Lektor Emerita Signe Isager, Syddansk Universitet, Odense: Direktør 1997-2000.
Professor, dr.phil. Inge Nielsen, Universität Hamburg: Forskningslektor (Carlsbergfondet) 1998-2000.
Timelærer og oversætter, PhD Peter Vejleskov, Københavns Universitet: Forskningsadjunkt (Carlsbergfondet) 2000-2002.
Lektor, dr.phil. † Jørgen Mejer, Direktør 2001-2003.
Tidligere seniorforsker ved Kalydonprojektet (Carlsbergfondet), PhD Jonas Eiring, Vicedirektør 2002-2004
Kulturattaché Panagiota Goula, (Eleni Nakou Foundation) Afdelingschef for Kulturelle Anliggender 2004-2005.
Cand.phil. Jesper Tae Jensen, Vicedirektør 2004-2007.
Dr. phil. Erik Hallager: Direktør 2004-2010.
Cand.mag. Sine Riisager: Vicedirektør 2008-2012.
Lektor PhD Søren Handberg, Amanuensis 2012-2015.
Mag.art., PhD Rune Frederiksen, direktør 2010-2015.
Ph.d. Birgit Olsen, amanuensis 2016-2019.
Nicolai von Eggers Mariegaard, Carlsberg Fellow 2017-2020.
Ph.d Kristina Winther-Jacobsen, direktør, 2015-2020.
Antonia Pilarinos Communications & Cultural Liaison 2019-2022.
Ph.d. Kaspar Thormod, Vicedirektør & Carlsberg Fellow 2019-2022.