Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen

Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen består af 9 medlemmer, som udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Følgende institutioner indstiller hver et medlem: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Akademirådet. Den til enhver tid siddende Ambassadør i Athen er født medlem. Bestyrelsen udpeger formanden af sin midte.

Medlemmer:

Tidl. direktør Per Kristian Madsen
Nationalmuseet
(Formand)

Professor, dr.phil. Marianne Pade
Aarhus Universitet
(Næstformand)

Lektor, ph.d. Jesper Majbom Madsen
Syddansk Universitet, Odense

Lektor, dr.phil. Jane Fejfer
Københavns Universitet

Lektor, mag. art. Birte Poulsen
Aarhus Universitet

Billedkunstner Leif Kath

Pædagogisk leder Anne Bisgaard Vase
Odder Gymnasium

Museumsdirektør, mag.art. & merk.d.
Anne Højer Petersen

Ambassadør Klavs A. Holm
Den Danske Ambassade i Athen